Search
  • Admin

דיבורית בלוטוס לרכב - 13.65$ משלוח חינם

הדיבורית ניתנת לשימוש ללא כבלים בכלל ע"י טעינה שמחזיקה כ-500 שעות

הדיבורית נכבית אוטומטית 10 דקות לאחר עזיבת הרכב

כפתור אחד למענה לשיחה ולניתוק

טעינה באמצעות כבל מיקרו USB

ביטול רעשי רקע

איכות שמע מעולה גם לצד המדבר וגם לצד השני

ביקורות מעולות

https://s.click.aliexpress.com/e/_A9rJNo3 views0 comments